Coda Payments Laos

📢 ເວລາການປິດປັງປຸງຂອງ Codashop 📢

ວັນພຸດ ທີ 8 ທັນວາ 03:00-05:00 GMT+7
ວັນພະຫັດ ທີ 9 ທັນວາ ເວລາ 03:00-05:00 GMT+7
ບໍລິການເຕີມເກມຕ່າງໆ ຈະບໍ່ສາມາດເຕີມໄດ້ໃນເວລາດັ່ງກ່າວ.
ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກ 🙏

Search

Categories

Promoted articles

ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າ
ລົບກວນຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້
ແລະ ພວກເຮົາຈະ ຕອບກັບ
ທ່ານພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ເຈົ້າ

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທາງ Live Chat ເລີຍ!
ວັນຈັນ, ວັນສຸກ, ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ
ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 10:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5:00 ໂມງແລງ.
ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນພະຫັດ
ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 10:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 9:00 ໂມງແລງ.
ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທາງ Facebook

ລົບກວນຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້
ແລະ ພວກເຮົາຈະ ຕອບກັບ
ທ່ານພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ເຈົ້າ

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທາງ Live Chat ເລີຍ!
ວັນຈັນ, ວັນສຸກ, ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ
ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 10:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 5:00 ໂມງແລງ.
ວັນອັງຄານ ຫາ ວັນພະຫັດ
ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 10:00 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 9:00 ໂມງແລງ.

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທາງ Facebook